Uporaba nevrolingvističnega programiranja (NLP) v mediaciji – 2. del (mag. Jani Prgić)

Najpogostejša vprašanja pri vseh usposabljanjih iz različnih svetovalnih tehnik, metod vodenja pogovora idr. so: Kako naj sprašujem? Kakšna vprašanja naj postavim? Ali imate kakšen nabor vprašanj, po katerih naj sprašujem? ipd. Pogovor (postavljanje vprašanj) naj bo čim bolj naraven. Najslabše je, če se naučite nekaj vprašanj in jih za vsako […]

Uporaba nevrolingvističnega programiranja (NLP) v mediaciji – 1. del (mag. Jani Prgić)

KAJ JE MEDIACIJA? Mediacija je ena izmed oblik alternativnega reševanja sporov. Gre za proces, v katerem udeleženci s pomočjo tretje nevtralne osebe skozi pogovor izpostavijo sporna vprašanja in oblikujejo možnosti, alternative in sporazumen dogovor, ki zadovolji potrebe vseh udeležencev. Je pospeševalen proces, v katerem tretja nevtralna stran brez poseganja v […]