Kaj je NLP?

Nevrolingvistično programiranje imenujejo tudi študij odličnosti. Nastalo je v sedemdesetih letih kot posledica proučevanja izjemno uspešnih posameznikov na področjih kot so terapija, komunikacija itd. Z analizo in sistematizacijo miselnih procesov nadpovprečno uspešnih posameznikov, sta ustvarjalca NLP-ja dr. John Grinder in dr. Richard Bandler, prišla do razumevanja številnih struktur uspešnosti, enostavneje rečeno “receptov uspešnosti”.

Z uporabo teh struktur v svojem življenju in delu, boste občutno izboljšali svojo učinkovitost. NLP pogosto opišejo kot orodje s katerim se naučite uporabljati svoj um. To je vsekakor ena od njegovih močnih strani.

Vplivi na NLP

Nevrolingvistično programiranje se je začelo s sodelovanjem Grinderja in Bandlerja pri analizi terapevtskih prijemov Fritza Perlsa in analizi dela družinske terapevtke Virginie Satir. Rezultate teh analiz sta predstavila v knjigi v kateri sta definirala strukturo, ki stoji za terapevtskimi uspehi Perlsa in Satirjeve.

Ko sta svoje delo dala v pregled Gregoryju Batesonu je prepoznal potenciale njunega dela, poskrbel za tisk njune knjige in na nek način postal njun mentor.

Bateson je bil tudi tisti, ki jima je predlagal naj poskušata definirati strukturo, ki stoji za uspehi psihiatra, psihologa in hipnoterapevta Miltona H. Ericksona in ju povezal z njim.

Dognanja, ki so sad analize teh treh izjemnih terapevtov so temelj nevrolingvističnega programiranja.

Pod vplivom Gregorya Batesona (in predvsem njegove knjige: Steps to an Ecology of Mind: Collected Essays in Anthropology, Psychiatry, Evolution, and Epistemology) je velik del NLP-ja aplikacija sistemske teorije in kibernetike na delo s posamezniki in skupinami, od strategij in modela T.O.T.E. do aksiomov (npr. NLP aksiom “V vsakem sistemu je člen z največjo fleksibilnostjo, tisti ki uravnava delovanje sistema” je eden od zakonov kibernetike (Law of Requisite Variety).

 Ključne osebe

Gregory Bateson, antropolog, ki je pustil globok pečat pri kreiranju sistemske teorije. Eden od znanstvenikov, ki so znani kot jedrna skupina Macy konference, skupine ki je v obdobju od 1946 do 1953 zaplodila preboje na področju sistemske teorijein postavila temelje kibernetike.

Fritz Perls, psihiater in psihoterapevt, ustanovitelj Gestalt terapije.

Virginia Satir, družinska terapevtka.