POSTANI ČLAN

Veseli nas, da razmišljate o tem, da postanete član Slovenskega društva za nevroligvistično programiranje (v nadaljevanju SNLP).

Kaj PRIDOBITE s članstvom:

 • stalno informiranje o opravljenih in planiranih aktivnosti društva ter NLP po svetu;
 • dobro družbo in navdih za življenje/delo;
 • dostop in podporo v aktivnostih za osebni razvoj s pomočjo različnih NLP tehnik;
 • možnost soustvarjanja in izvajanje programa društva z udeležbo na letnem Zboru članov ali po izvolitvi v organ sokreiranje in vodenje društva;
 • popuste pri določenih izobraževanjih društva;
 • ugodnosti pri udeležbi NLP treningov pri partnerskih organizacij doma in v tujini;
 • občutek zadovoljstva, da s plačilom simbolične članarine pomagate pokriti stroške poslovanja društva, kot so računovodske in bančne storitve (večino dela pri vodenju društva opravimo prostovoljno; tako bo tudi v prihodnje).

KAKO: V društvo se včlanite tako, da izrazite osebno željo v pristopni izjavi, ki jo elektronsko in plačate članarino. Vse podatke, ki nam jih boste zaupali v prijavnem obrazcu, bomo uporabljali izključno za vodenje članskih evidenc in za obveščanje o dogodkih društva.

Upravni odbor bo po prejetju pristopne izjave in plačila letne članarine na prvi naslednji seji obravnaval vašo vlogo in sprejel sklep o vašem članstvu v SNLP.  Po sprejetem sklepu vam bo pisno posredoval odločitev.

ČLANARINA

Letna članarina znaša 25,00 EUR.

Navodila za plačilo preko UPN/SEPA plačilnega naloga

 • Naziv: Slovensko društvo za nevroligvistično programiranje
 • Naslov: Hacquetova ulica 4, 1000 Ljubljana
 • Koda namena: OTHR
 • Namen: DRUGA PLAČILA – članarina
 • Znesek: 25,00 EUR
 • IBAN; SI56 6100 0001 9042 029 pri Delavski hranilnici d.d
 • Referenca: SI12 00 2018

Račun za članarino pošljemo po elektronski poti pravni osebi ali na zahtevo fizični osebi.

ČLANSTVO v Društvu je prostovoljno.

Kdor želi postati član Društva, izpolni PRISTOPNO IZJAVO in PLAČA ČLANARINO.

S tem se zaveže, da bo deloval v skladu s Statutom Društva ter etično uporabljal metode in  tehnike nevrolingvističnega programiranja.

Pravice članov so:

 • da uresničujejo svoje strokovne interese na področju dejavnosti Društva,
 • da so seznanjeni s programom, delom in poslovanjem Društva,
 • da sodelujejo pri delu in soodločanju v organih Društva,
 • da v skladu z dogovorjenimi pravili uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja Društva,
 • da volijo in so voljeni v organe Društva,
 • da so deležni moralne podpore Društva v primeru neupravičenih posledic dela na področju delovanja Društva, da uporabijo institucijo ločenega mnenja.

Dolžnosti članov so:

 • da odgovorno in etično uporabljajo metode in tehnike nevrolingvističnega programiranja,
 • da s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog Društva,
 • da spoštujejo statut in druge akte, pravila ter sklepe organov Društva,
 • da sodelujejo pri izvajanju skupno dogovorjenih nalog,
 • da varujejo informacije in podatke, ki so opredeljeni kot državna, vojaška, uradna ali poslovna tajnost,
 • da redno poravnavajo članarino,
 • da varujejo ugled Društva.