Slovensko drušvo za nevrolingvistično programiranje (v nadaljevanju SNLP) je organizacija, v katero se prostovoljno združujejo izvajalci certificiranih NLP izobraževanj (posamezniki, organizacije in podjetja) in vsi ostali zainteresirani, ki jih zanima področje nevrolingvističnega programiranja.

SNLP aktivno sodeluje z ostalimi Evropskimi društvi (Nemško NLP društvo, Avstrijsko NLP društvo, idr) in usklajuje standarde na področju NLP usposabljanj.

Standardi slonijo predvsem na nemških smernicah glede trajanja izobraževanja v urah in dnevih ter obveznih vsebinah, ki naj bi jih udeleženci certificiranih programov osvojili.

Slovensko društvo za nevrolingvistično programiranje spremlja NLP programe, ki so na razpolago v Sloveniji in kontrolira kakovost le-teh programov na osnovi standardov, ki veljajo v večjem delu Evrope.

Na podstrani društva NLP izobraževanja lahko spremljate katera podjetja in organizacije izvajajo programe, ki s svojo kakovostjo ustrezajo Slovenskim standardom usposabljanja na področju nevrolingvističnega programiranja.

PODATKI O DRUŠTVU:

Slovensko društvo za nevrolingvistično programiranje, Hacquetova ulica 4, 1000 Ljubljana,

Davčna številka: 66638119

Matična številka: 1202677000,

kontakt: info@snlp.si

SESTAVA ORGANOV DRUŠTVA

PREDSEDNIK

Tončka Godina, prof. slovenskega in ruskega jezika, NLP trenerka (INLPTA), NLP coach, pri svojem delu aktivno uporablja in razvija orodja NLP na treningih govora v medijih, javnem nastopanju in kakovostnem komuniciranju. Znanja NLP posreduje tudi pri poučevanju predmetov s področja jezika in komunikacije na srednjih, višjih šolah in fakulteti. Bogate izkušnje z rabo NLP orodij v zasebnem življenju in poslovnem okolju ji dajejo možnost prožnega povezovanja teoretičnih znanj in praktične rabe.

TAJNIK 

Vladimir Pegan, univ. dipl. sociolog je magistriral iz kadrovskega managementa. Je NLP trener in NLP coach. Izvaja supervizijo na področju socialnega varstva. Pri tem ima NLP velik pomen, ker združuje znanja in izkušnje s socialnega področja, področja supervizije in nevrolingvističnega programiranja. Znanja NLP uporablja na službenem področju dela z invalidi in v osebnem življenju.

ČLANI UPRAVNEGA ODBORA

Branka Urbanija-univ. dipl. antropologinja, dipl. oblikovalka za interier, NLP trener (INLPTA), osebnostni in karierni coach, mojstrica barvne terapije in praktik feng shui, prepleta vsa ta področja, v NLP uvaja inovativne pristope. Na 30-letni, mednarodno priznani karierni poti posreduje znanja v svoji izobraževalni akademiji www.buda-academy.org. Interior design je diplomirala v ZDA, vpliv prostora kot nezavedno podporo človeku udejanja v podjetju za opremo interiera In dekor www.indekor.info.

Gregor Završnik, uni. dipl ing. geodezije. Kot NLP trener in NLP Coach že 10 let deluje v okviru Zavoda Otijum, kjer izvaja NLP Izobraževanja in coachinge. NLP vsebine vključuje tudi v tečaje komunikacije, prodaje in vodenja v podjetjih, še posebej na področju implementacije IT projektov. Poleg tega izvaja tudi izobraževanja za Learning Coach, kjer se NLP veščine uporablja za podporo učenju učenja.

Helena Zajec je NLP in SDI trenerka, z licenco za poslovne izvedbe NLP. Je moderatorka, OHTC hipnoterapevtka ter coachinja. Izvaja treninge NLP in poslovna šolanja s področja komunikacije, vodenja, prodaje, osebne učinkovitosti ter nastopanja. Kot ekonomistka in vodja pri coachingu povezuje praktične izkušnje z znanji psihologije in medosebne komunikacije. Kot hipnoterapevtka aktivira zavedne kot nezavedne vire za podporo razvoju klientov. Kot članica UO SNLP s svojo aktivnostjo soustvarja NLP prostor v Sloveniji. 

Petra Podlipnik Pelcar, MBA, NLP Mojster. Rdeča nit njene poslovne poti je delo z ljudmi, ima dolgoletne izkušnje v prodaji, vodenju prodajnih ekip in marketingu. Zanima jo delo z ljudmi, dodatno se izobražuje na področju Coachinga. Uživa v spoznavanju novih dežel in običajev, je žena in mati dveh najstniških sinov, s katerimi uživa v gorskem kolesarjenju in smučanju. Nova znanja in znanstva jo izpolnjujejo, verjame, da  je sreča v drobnih dejanjih dobrote.

Maja Milojkovič

ČLANI NADZORNEGA ODBORA

Marija Jerina, profesorica socialne pedagogike, praktik NLP, master NLP,  trener NLP (INLPTA); posredovanje NLP in pedagoških znanj slovenskim in zamejskim vzgojiteljicam, pomočnicam vzgojiteljic v vrtcih in učiteljicam v slovenskih in zamejskih šolah, posredovanje NLP strategij staršem nadarjenih otrok na predšolski in šolski stopnji svetovanje in delo s starši in otroki, ki imajo težave psihosocialne narave, inplementacija NLP v družinsko dinamiko odnosov.

Miha Bavec, NLP Trener in NLP Master Coach, je ustanovitelj podjetja Transformacija d.o.o., kjer z ekipo sodelavcev podpira mnoga uspešne slovenske voditelje, podjetja in druge organizacije, pri njihovem organizacijskem razvoju, razvoju vodstvenih kompetenc in ključnih poslovnih procesov. Miha je s svojo ekipo v štirinajstih letih trenerskega delovanja osvojil večino INLPTA programov in prispeval k nastanku novih, aktivnih uporabnikov NLP ter NLP coachev in trenerjev.

Nada Mulej, prof. slov. j. in prim. knjiž., NLP trenerka in NLP Master coach (INLPTA), limbični coach, EFT praktik in trenerka kreativnega pisanja. Avtorica in prevajalka priročnikov o učenju in osebnostni rasti ter direktorica podjetja Sledi. Nada ima za seboj 21 let dela z NLP-jem, več kot 1000 delavnic s poslovneži in učitelji, izobraževanja za vse stopnje NLP-ja, coachinga in komuniciranja. Je dobitnica nagrade za posebne dosežke v izobraževanju  leta 2006 in avtorica knjige Rdeča nit – Sam svoj coach v času sprememb.

ČLANICE ČASTNEGA RAZSODIŠČA

Janko LAH, prof. filozofije in sociologije, trener NLP, ki različne tehnike vsakodnevno uveljavlja v svojem privatnem in poslovnem življenju. Še posebej so mu blizu področja mišljenja, govora ter ciljnega so-delovanja v skupinah in družbi. Poslovna svetovanja in delavnice za razvoj digitalne in podjetniške ter osebne, družbene in učne kompetence stalno razvija na osnovi potreb naročnikov. V različnih društvi so-kreira dialoge v organih  in podpira vključevanje članov v izvajanja programov.

Mirjam Dominko, prof. francoskega in italijanskega jezika, NLP trenerka (INLPTA), NLP mojster coach (INLPTA). NLP filozofija in orodja so že več kot 30 let osnova njenemu delu pri vodenju jezikovne šole, poučevanju tujih jezikov, usposabljanjih na področju prenosa znanja ter treningov komunikacije in javnega nastopanja. Mirjam izvaja tudi licencirana izobraževanja s področja NLP in deluje kot coach. Njene stalnice so: sprememba in sicer sprememba na bolje, nenasitna želja po znanju in radovednost.

Blaž Bajec

ČLANI STROKOVNEGA SVETA

Darja Zorko Mencin, univ. dipl. sociologinja, magistrirala iz managementa neprofitnih organizacij. Je NLP trenerka in NLP mojster coachinja. Je strokovnjakinja za osebni in profesionalni razvoj, mednarodno uspešna trenerka mehkih veščin in izkušena transformacijska coachinja z več kot dvajsetletnimi izkušnjami. Ima izjemno bogate mednarodne izkušnje, saj je delala in živela v šestih državah (Malta, Turčija, Indija, Švedska, Argentina in Švica). Znana je po uporabi argentinske NLP metode Potovanje po spirali uspeha.

Marjan Račnik, ekonomsko poslovni tehnik, od l.1995 je navdušen nad izkustvenim situacijskim učenjem. Med l.2003-2006 je opravil NLP izobraževanja za NLP trenerja, kasneje pa tudi za NLP coacha. Od l.2016 je moderator Organizacijskih sistemskih postavitev. Je avtor monografije o domačem kraju, Znano in neznano o Remšniku ter dveh knjig za vodje: Postani najboljši vodja (2010) in Postani vodja sprememb (2019). Kot certificirani NLP trener izvaja standardne NLP treninge ter poslovna izobraževanja pod znamko VODJA.SI.

Boris Toplak je računalniški programer, NLP trener, NLP coach, Soul-based coach in Clear Beliefs coach. Z uporabo NLP in drugih orodij pomaga ljudem najprej odkriti svoja omejujoča prepričanja. Nato jim pomaga pri njihovi odstranitvi in nadomestitvi z novimi, podpirajočimi prepričanji.

Luka Škrjanc

Suzana Pibernik