Slovensko drušvo za nevrolingvistično programiranje (v nadaljevanju SNLP) je organizacija, v katero se prostovoljno združujejo izvajalci certificiranih NLP izobraževanj (posamezniki, organizacije in podjetja) in vsi ostali zainteresirani, ki jih zanima področje nevrolingvističnega programiranja.

SNLP aktivno sodeluje z ostalimi Evropskimi društvi (Nemško NLP društvo, Avstrijsko NLP društvo, idr) in usklajuje standarde na področju NLP usposabljanj.

Standardi slonijo predvsem na nemških smernicah glede trajanja izobraževanja v urah in dnevih ter obveznih vsebinah, ki naj bi jih udeleženci certificiranih programov osvojili.

Slovensko društvo za nevrolingvistično programiranje spremlja NLP programe, ki so na razpolago v Sloveniji in kontrolira kakovost le-teh programov na osnovi standardov, ki veljajo v večjem delu Evrope.

Na podstrani društva NLP izobraževanja lahko spremljate katera podjetja in organizacije izvajajo programe, ki s svojo kakovostjo ustrezajo Slovenskim standardom usposabljanja na področju nevrolingvističnega programiranja.

PODATKI O DRUŠTVU:

Slovensko društvo za nevrolingvistično programiranje, Hacquetova ulica 4, 1000 Ljubljana,

Davčna številka: 66638119

Matična številka: 1202677000,

kontakt: info@snlp.si