Datum / Čas
Date(s) - 08.04.2015
17:30 - 20:30

Lokacija
Glotta Nova

Avtor


Predavanje bo vodil Janko Lah, profesor filozofije in sociologije ter trener NLP s tridesetletnimi izkušnjami v vodenju, lastnem razvoju in prenosu aksiomov NLP-ja v delovanju različnih skupin v delovnih, osebnodružinskih in prostočasnih sredinah. Sodelovanja v skupinah skupnostnega so-delovanja med izobraževalci, informatiki, moderatorji in jadralci stalno krepijo Jankovo življenjsko kompetentnost. Osebni vodili sta stalni osebni razvoj in zgled-na pot osebnega in poslovnega življenja.

V podjetju Agora d.o.o., katerega solastnik in direktor je, že 26 let motivira odrasle v dvig osebne digitalne pismenosti. Tudi socialne kompetence, kompetence učenje učenja ter razvoj samoiniciativnosti in podjetnosti s sodelavci pospešujejo razvoj partnerjev in posameznikov.

Iz vsebine:

Stres je druga najpogostejša z delom povezana zdravstvena težava v Evropi. Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu uvršča stres med psihosocialna tveganja, ki  lahko imajo negativne psihične, fizične in socialne posledice.
NLP je lahko vsakomur s svojimi spoznanji, aksiomi, tehnikami ter usmerjenostjo v načrtno preudarno in empatično so-delovanje, odlično pomagalo za učinkovitejše obvladovanje stresnih situacij. In na delavnici bomo preizkusili dobrobiti NLPja za učinkovitejše obvladovanja stresa in prijetnejše življenje.

V delavniškem delu si bo vsakdo prepoznal svoje močnejše stresorje. Nato bomo ustvarili stresno sliko sodelujočih. V nadaljevanju bomo v skupinskem delu z NLP tehnikami preverili učinkovanje za zmanjšanje osebnih stresorjev. In za zaključek pridejo koraki v prihodnost …

Dodaj odgovor