NLP kongres že tretjič, letos pod geslom »NLP vrednote za 21. stoletje«, bo udeleženem nudil več kot 20 delavnic avtorjev različnih pristopov.

Vabimo vas, da se nam v soboto, 23.11.2019, pridružite na 3. kongresu NLP, ki bo potekal v prostorih Zavoda Biotehničnega izobraževalnega centra na Ižanski cesti 10 v Ljubljani.

Namen kongresa »NLP in vrednote za 21. stoletje« je prikazati pestrost izkušenj in orodij NLP za učinkovito uveljavljanje vrednot, ki nas podpirajo v vsakodnevnih dialogih. Delavnice avtorjev bodo potekale v tematskih sklopih osebne rasti in podjetnosti. Več kot dvajset avtorjev bo na njih brezplačno posredovalo svoja znanja in učinkovite prakse za zdravo osebno, družinsko, poslovno in skupnostno rast.

Za večino tem bomo izdelali video vsebine in jih javno objavili.

Vsak udeleženec oziroma udeleženka bo lahko sodeloval/a na skupno osmih delavnicah/predavanjih; poskrbljeno bo tudi za napitke in sadje, kosilo in popoldansko pogostitev z večernim glasbeno gibalnem dogodku po delavnicah.

Za prijave in plačila do 15.11.2019 je kotizacija 30€ nižja. [PRIJAVA]

 

Program in več informacij o 3. NLP kongresu »NLP in vrednote za 21. stoletje«…

3. NLP kongres
3. NLP kongres »NLP in vrednote za 21. stoletje«