• Ozavestili bomo znanja, ki jih je pomembno deliti z mladostniki, da jih usmerimo na zavestno pot osebnostnega razvoja, udejanjanja svojih potencialov in harmoničnih odnosov.
  • S praktičnimi primeri in vajami bomo spoznali, kako mladostniku pomagati pri soočanju z izzivi, kot so testi, izpiti, nastopi, problematični odnosi, neželena čustvena stanja in navade.

Podrobnosti so na voljo tukaj.